DYREVÆRNSFOND

Ester M og Konrad Kristian Sigurdssons

UDDELING

03

LEGATPORTIONER

TUSIND PR LEGAT

"Pengene har været med til at gøre en forskel for dyrene."

Tidligere modtager 

FONDENS FORMÅL

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til dyreværnsorganisationer, som har et almenvelgørende og almennyttigt formål. Der skal især lægges vægt på at støtte bestræbelser for at modarbejde anvendelse af dyr til forsøgsarbejde.

Adresse

Kanalvej 4, 

5600 Faaborg 

Email

ljo @ ret-raad.dk 

 

Telefon

63 62 17 92

 

KONTAKT

OM FONDEN

MINDST

december

19

UDDELING

01

oktober

ANSØGNINGSFRIST

100

OP TIL

tusinde kroner