top of page

SÅDAN SØGER DU

Ansøgere

Arbejder du for en fond eller et projekt, der lever op til fondens vilkår,  kan du søge – enten som projekt eller fond. Der gives penge direkte til projektet – ikke til personen (men det kan være et projekt drevet af en enkelt person).

 

Uddeling 

Uddeling 

19. december hvert år

19. december hvert år

Uddeling af fondens midler sker én gang om året. Den 19. december.

Ansøgninger skal være fondsbestyrelsen i hænde senest den 1. oktober for at komme i betragtning til årets uddeling.

Hvis der ikke har været ansøgninger nok – eller at bestyrelsen har fundet at projekterne ikke har været relevante – vil der løbende kunne søges om de resterende midler.

Krav til ansøgning

Formalia

Send en ansøgning på ca 2 A4-sider, der indeholder:

  • Beskrivelse af projektet

  • Hvordan det lever op til fondens formål

  • Præcis beskrivelse af, hvad pengene skal bruges til 

Derudover skal ansøgningen indeholde et overordnet budget for projektet. 

Ansøgningen skal sendes til formand for bestyrelsen – Leif Jørgensen.

.

Dokumentation

Modtagerne af donationer fra Ester M. og Konrad Kristian Sigurdssons Dyreværnsfond forpligter sig til inden for et år at dokumentere, hvad pengene er blevet brugt til. 

Sammen med modtagelsen af donationen giver man samtidig fonden ret til at bruge projekterne i markedsføring af selve fonden og dens formål. 

bottom of page