top of page

OM FONDEN

FONDEN

Ester M og Konrad Kristian Sigurdssons Dyreværnsfond blev oprettet i 1996 af Konrad Kristian Sigurdsson, som ønskede at indstifte fonden, inden hans død. Han har derfor selv været med til at skrive fundatsen og besluttet præcis, hvordan hans formue skulle forvaltes efter hans død. 

Hele hans formue blev testamenteret til fonden, da han døde i 2000 

FORMÅL

Ifølge fundats 

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til dyreværnsorganisationer, som har et almenvelgørende og almennyttigt formål. Der skal især lægges vægt på at støtte bestræbelser for at modarbejde anvendelse af dyr til forsøgsarbejde. 


Der skal ydes støtte til følgende tre organisationer, så længe de opfylder fondens formål: 

  • Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark

  • Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn

  • Den Selvejende Institution Inges Kattehjem

 

Andre organisationer kan tilgodeses, såfremt de arbejder for fyldestgørelse af samme formål som nævnt ovenfor. 

MIDLERNE

Der bliver uddelt op til 300.000 kroner om året fordelt i mindre eller større legatportioner. En enkelt modtager, kan modtage op til 100.000 kroner. 

BESTYRELSEN

Fonden administreres i dag af en bestyrelse på tre personer 


Advokat Leif Jørgensen, Kildevej 13, 5600 Faaborg


Helge Rosendahl, Faaborg

Gert Jensen, Faaborg 

bottom of page